Sigtuna Vårdcentral

Flygmedicinska undersökningar

bild på vårdcentralen

bild på Kent Johansson Flygmedicinsk mottagning för alla typer av flygmedicinska undersökningar

Kent Johansson är av Transportstyrelsen auktoriserad flygläkare.

För detaljer angående certifikatsbestämmelser och förnyelseintervall hänvisar vi till www.transportstyrelsen.se.
Där kan du även skriva ut "Ansökan för medicinskt intyg" (blankett L1630-7). V v fyll i denna före besöket.

När du kommer för undersökning ska du ha med dig följande handlingar:

  1. Legitimation
  2. Giltigt flygcertifikat
  3. Giltigt medical
  4. Flygdagbok
  5. Glasögonrecept ifall sådant är aktuellt
  6. Ansökan enligt ovan

Flygmedicinska undersökningar bokas av våra mottagningssköterskor, men sker i regi av Flygdoktorn i Sigtuna AB och kostar 1 650 kr.


Sigtuna Vårdcentral
Olofsgatan 1, 193 30 Sigtuna
tel. 08 - 592 516 00, fax 08 - 592 503 90